BUMA Stemra

BUMA Stemra

Samenwerkingsovereenkomst BUMA


Buma Stemra vertegenwoordigt makers van muziekwerken (componisten en tekstdichters) en hun uitgevers, van over de hele wereld. Door hen beschikken artiesten over het repertoire waarmee zij aan hun publiek een fantastisch evenement kunnen bezorgen. Voor het gebruik van dat repertoire is voorafgaande toestemming nodig van de makers van die muziekwerken. Buma kan als enige partij in Nederland die toestemming (licentie) verlenen.

Voor evenementen waarbij Buma-repertoire wordt gebruikt is een licentie nodig. De organisator dient ervoor te zorgen dat hij deze wettelijke verplichting nakomt door vooraf een licentie te verkrijgen. Voor iedere licentie is een vergoeding verschuldigd. Deze wordt doorbetaald aan de makers van de gebruikte muziekwerken. Het Algemeen Tarief van Buma is van toepassing. Als de gebruikte muziek voor ten minste twee derde uit Buma-repertoire bestaat, bedraagt de licentievergoeding 7% van de recette of de gages/uitkoopsommen. Daarbij geldt het hoogste van deze bedragen als grondslag.

 

Alleen via geselecteerde boekingskantoren


Aan een aantal geselecteerde Nederlandse boekingskantoren, heeft Buma toestemming gegeven om een voorschot in rekening te brengen. Deze boekingskantoren brengen bij  de verkoop van artiesten standaard een op het Algemeen Tarief van Buma gebaseerd percentage van de gage/uitkoopsom in rekening. Door betaling daarvan, rekent u een voorschot af op de uiteindelijk aan Buma verschuldigde licentievergoeding. De totaal voor uw evenement verschuldigde licentievergoeding wordt op basis van het Algemeen Tarief berekend. Als deze licentievergoeding hetzelfde is als het betaalde voorschot, dan is daarmee de vereiste toestemming geregeld. Is de licentievergoeding hoger dan het voorschot, dan dient u het verschil aan Buma te voldoen. Ook verzorgen deze boekingskantoren voor u de opgave van de gebruikte muziekwerken. Zo kan Buma geïncasseerde vergoedingen nog nauwkeuriger uitkeren. 

Alleen boekingskantoren vermeld op de limitatieve lijst op www.bumastemra.nl/boeken-via-een-aangesloten-boekingskantoor mogen namens Buma voorschotten in rekening brengen. Boekt u  artiesten niet via een boekingskantoor dat op deze lijst staat vermeld? Dan dient u  zelf voorafgaand aan het evenement rechtstreeks contact met Buma op te nemen voor een licentie.

Meer informatie over het Algemeen Tarief en het geldende minimumtarief, vindt u op www.bumastemra.nl . Als uw bedrijf al een regeling voor amusementsmuziek met Buma heeft gesloten, heeft u een licentie nodig op basis van Algemeen Tarief bij een entreeprijs vanaf € 25,00 en/of als de gage/uitkoopsom van de uitvoerend artiest € 1.000,00 of hoger is.

De Buma premie is een wettelijke verplichting. Buma is ook erg actief met het controleren en in kaart brengen van de evenementen, van klein tot groot.

De afdracht kan via het boekingskantoor of rechtstreeks aan de Buma worden betaald. Via een kantoor is het voor een opdrachtgever makkelijker, de premie staat op de factuur en die hoeft dan zelf geen opgave meer te verstrekken. De premie bedraagt 7% over de uitkoopgage van de band of artiest, let wel inclusief geluid en licht, oftewel zoals Buma hanteert: alles wat nodig is om een optreden mogelijk te maken.

Hierover zijn natuurlijk ook weer de nodige discussies en er wordt nogal eens met verschillende maten gemeten. De uitkoopgage is opgebouwd met o.a. de gage, facilitaire kosten en boekingskosten. Buma hanteert de regel dat alles meetelt en daarover moet worden afgerekend.

3 situaties:

  • Ondernemer heeft een eigen geluid en licht installatie waar bands en artiesten gebruik van maken. Hij huurt een band in tegen een gage van € 1.500,00
    Afdracht aan Buma: 7% van uitkoopgage € 1.500,00 is € 105,00 excl. BTW
  • Ondernemer heeft geen eigen geluid en licht en huurt een band in met daarbij ook geluid en licht. Kosten € 1.500,00 en € 1.000,00 samen € 2.500,00
    Afdracht aan Buma: 7% van de totale kosten € 2.500,00 is € 175,00 excl. BTW.
  • Ondernemer huurt voor een meerdaags evenement geluid en licht en boekt daarnaast een aantal bands ( uiteraard tegen alleen de gage ) . Aangezien de facturen van het verhuurbedrijf en bands apart komen, kan er alleen BUMA worden berekend over de gage van de artiesten.

Om het allemaal nog leuker te maken gaat de belastingdienst mee in deze warrige uitleg voor wat betreft de BTW.

Indien de factuur van de band/artiest 1 regel vermeldt ( de som van alle kosten) voor een optreden, dan mag dit met 9% belast worden maar zodra je een uitsplitsing maakt dan moet alles m.u.v. de gage met 21% belast worden. Voor opdrachtgevers die de BTW kunnen verrekenen is het vestzak/broekzak, maar vooral verenigingen zonder BTW nummer en particulieren worden hierdoor flink benadeeld.

De te hanteren BTW percentages:

Uitkoopgage NIET UITGESPLITST dus inclusief gage artiest-geluid-licht-boekingskosten-Buma Laag tarief 9%
   
Uitsplitsing op de factuur:  
Uitkoopgage – alleen gage artiest Laag tarief 9%
Buma afdracht Hoog tarief 21%
Geluid en licht Hoog tarief 21%
Boekingskosten Hoog tarief 21%

 

Afbeelding 2

Rekenvoorbeeld:

Gage artiest € 1.500
Geluid/licht € 1000
Boekingskosten € 300
Uitkoopsom € 2.800
Buma 7% over uitkoopsom € 196
Totaal uitkoopsom € 2.996

 

Factuur 1: geen uitsplitsing

Optreden artiest € 2.996 9%
BTW 9% € 269,64  
Te betalen € 3.265,64  
     
Factuur 2     
Optreden artiest € 1.500 9%
Geluid /licht € 1.000 21%
Boekingskosten € 300 21%
BUMA 7% over totaal € 196 21%
BTW 9% over gage € 135  
BTW 21% over rest € 314,16  
Te betalen € 3.445,16  
     
Verschil € 179,52  

Persoonlijke en professionele begeleiding

Ruim 15 jaar ervaring in de muziek- en entertainmentbranche

De juiste band of artiest voor ieder event

Offerte aanvragen